Współpracując od 13 lat z INSTYTUTEM SPAWALNICTWA z Gliwic

Organizujemy w Bydgoszczy i w Toruniu kursy z egzaminami dla personelu badań nieniszczących NDT  

  w zakresie następujących metod:
    - badania wizualne VT1+VT2 (multisektor)  Bydgoszcz
    - badania penetracyjne PT1+PT2 (multisektor)
    - badania magnetyczno-proszkowe MT1+MT2 (multisektor) 

DOBRE CENY!

VT1+VT2 multisektor 

Badania wizualne pierwszego i drugiego stopnia kwalifikacji

Szkolenie wraz z egzaminem certyfikacyjnym trwa 5 dni (od poniedziałku do piątku)  /kameralne grupy, świetne warunki do ćwiczeń/

Opłata za uczestnictwo w kursie VT1+VT2 zawiera koszt egzaminu i wraz z wydaniem certyfikatu.

W cenę wliczone są też materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiady.

Szkolenie PT poprowadzone zostanie przez instruktorów Instytutu Spawalnictwa z Gliwic według programów własnych Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712.

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują certyfikat kompetencji personelu badań nieniszczących 1. i  2. stopnia oraz legitymację specjalisty badań nieniszczących, wydawane przez Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa.

Uzyskany certyfikat pozwala na prowadzenie badań  wizualnych w sektorach przemysłowych:

A - wytwarzanie, B - badania przed i eksploatacyjne

wraz z wytwarzaniem sektory związane z wyrobem:

(w) - złącza spajane, (wp) - wyroby przerabiane plastycznie, sektory związane z wyrobem: (t) - rury różnych średnic i grubości ścianek, (c) - odlewy,

(f) – odkuwki (tzw. multisektor).

Badania wizualne stanowią podstawową metodę oceny jakości złączy i wyrobów spawanych.

Szkolenie (VT1+VT2 multisektor) trwa 5 dni,, tj. od poniedziałku do czwartku odbywają się wykłady i ćwiczenia, w piątek natomiast egzamin złożony z części teoretycznej i praktycznej.

Udział w pełnym kursie (VT1+VT2) daje możliwość opanowania sztuki pomiarów parametrów spoiny, wyboru odpowiedniej metody i techniki badań, jak również oceny wyników badań.

Zaznaczając we wniosku o certyfikat, że ma być on rozszerzony o kompetencję uprawniające do badania urządzeń ciśnieniowych podlegających Dyrektywie Europejskiej 2014/68/UE (dawniej 97/23/WE) mają zastosowanie wymagania, które zostały zamieszczone w dokumencie CEN/TR 15589 „Badania nieniszczące – Zasady zatwierdzania personelu badań nieniszczących przez Uznaną Organizację Strony Trzeciej na potrzeby wymagań Dyrektywy 97/23/WE”.

Na kurs mogą zostać przyjęte osoby, które ukończyły co najmniej średnią szkołę techniczną oraz przedstawią zaświadczenie lekarskie o teście widzenia, tj. zaświadczenie potwierdzające dobrą zdolność widzenia z bliska i wystarczającą rozróżnialność barw.

Wymagany jest też min. 4 miesięczny okres praktyki przemysłowej w metodzie badań wizualnych. (szczegółowe informacje)

Warunkiem rezerwacji miejsca na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia.

Proszę o przesłanie mailem formularza zgłoszenia   -  nie później niż 12 dni przed datą rozpoczęcia wybranego szkolenia .

Szkolenie ma formułę "open" i odbędzie się przy zgłoszeniu się minimalnej liczby kursantów.

Kursanci we własnym zakresie pokrywają ewentualne koszty noclegów.

Termin szkolenia:

VT1+VT2 multisektor 

brak terminu Bydgoszcz

 

September, 2019
Ładuję...

PT1+PT2 multisektor 

Badania penetracyjne pierwszego i drugiego stopnia kwalifikacji

Szkolenie wraz z egzaminem certyfikacyjnym trwa 6 dni (od poniedziałku do soboty)  /kameralne grupy, świetne warunki do ćwiczeń/

Opłata za uczestnictwo w kursie PT1+PT2 zawiera koszt egzaminu i wraz z wydaniem certyfikatu.

W cenę wliczone są też materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiady.

Szkolenie VT poprowadzone zostanie przez instruktorów Instytutu Spawalnictwa z Gliwic według programów własnych Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712.

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują certyfikat kompetencji personelu badań nieniszczących 1. i  2. stopnia oraz legitymację specjalisty badań nieniszczących, wydawane przez Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa.

Uzyskany certyfikat pozwala na prowadzenie badań penetracyjnych w sektorach przemysłowych:

A - wytwarzanie, B - badania przed i eksploatacyjne

wraz z wytwarzaniem sektory związane z wyrobem:

(w) - złącza spajane, (wp) - wyroby przerabiane plastycznie, sektory związane z wyrobem: (t) - rury różnych średnic i grubości ścianek, (c) - odlewy,

(f) – odkuwki (tzw. multisektor).

Szkolenie (PT1+PT2 multisektor) trwa 6 dni,, tj. od poniedziałku do piątku odbywają się wykłady i ćwiczenia, w sobotę natomiast egzamin złożony z części teoretycznej i praktycznej.

Udział w pełnym kursie (PT1+PT2) daje możliwość opanowania sztuki pomiarów parametrów spoiny, wyboru odpowiedniej metody i techniki badań, jak również oceny wyników badań.

Zaznaczając we wniosku o certyfikat, że ma być on rozszerzony o kompetencję uprawniające do badania urządzeń ciśnieniowych podlegających Dyrektywie Europejskiej 2014/68/UE (dawniej 97/23/WE) mają zastosowanie wymagania, które zostały zamieszczone w dokumencie CEN/TR 15589 „Badania nieniszczące – Zasady zatwierdzania personelu badań nieniszczących przez Uznaną Organizację Strony Trzeciej na potrzeby wymagań Dyrektywy 97/23/WE”.

Na kurs mogą zostać przyjęte osoby, które ukończyły co najmniej średnią szkołę techniczną oraz przedstawią zaświadczenie lekarskie o teście widzenia, tj. zaświadczenie potwierdzające dobrą zdolność widzenia z bliska i wystarczającą rozróżnialność barw.

Wymagany jest też min. 4 miesięczny okres praktyki przemysłowej w metodzie badań wizualnych. (szczegółowe informacje)

Warunkiem rezerwacji miejsca na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia.

Proszę o przesłanie mailem formularza zgłoszenia   -  nie później niż 12 dni przed datą rozpoczęcia wybranego szkolenia .

Szkolenie ma formułę "open" i odbędzie się przy zgłoszeniu się minimalnej liczby kursantów.

Kursanci we własnym zakresie pokrywają ewentualne koszty noclegów.

Termin szkolenia:

PT1+PT2 multisektor

 brak terminu

September, 2019
Ładuję...

MT1+MT2 multisektor 

Badania magnetyczno-proszkowe pierwszego i drugiego stopnia kwalifikacji

Szkolenie wraz z egzaminem certyfikacyjnym trwa 6 dni (od poniedziałku do soboty)  /kameralne grupy, świetne warunki do ćwiczeń/

Opłata za uczestnictwo w kursie MT1+MT2 zawiera koszt egzaminu i wraz z wydaniem certyfikatu.

W cenę wliczone są też materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiady.

Szkolenie MT poprowadzone zostanie przez instruktorów Instytutu Spawalnictwa z Gliwic według programów własnych Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712.

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują certyfikat kompetencji personelu badań nieniszczących 1. i  2. stopnia oraz legitymację specjalisty badań nieniszczących, wydawane przez Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa.

Uzyskany certyfikat pozwala na prowadzenie badań magnetyczno-proszkowych w sektorach przemysłowych:

A - wytwarzanie, B - badania przed i eksploatacyjne

wraz z wytwarzaniem sektory związane z wyrobem:

(w) - złącza spajane, (wp) - wyroby przerabiane plastycznie, sektory związane z wyrobem: (t) - rury różnych średnic i grubości ścianek, (c) - odlewy,

(f) – odkuwki (tzw. multisektor).

Szkolenie (MT1+MT2 multisektor) trwa 6 dni,, tj. od poniedziałku do piątku odbywają się wykłady i ćwiczenia, w sobotę natomiast egzamin złożony z części teoretycznej i praktycznej.

Udział w pełnym kursie (MT1+MT2) daje możliwość opanowania sztuki pomiarów parametrów spoiny, wyboru odpowiedniej metody i techniki badań, jak również oceny wyników badań.

Zaznaczając we wniosku o certyfikat, że ma być on rozszerzony o kompetencję uprawniające do badania urządzeń ciśnieniowych podlegających Dyrektywie Europejskiej 2014/68/UE (dawniej 97/23/WE) mają zastosowanie wymagania, które zostały zamieszczone w dokumencie CEN/TR 15589 „Badania nieniszczące – Zasady zatwierdzania personelu badań nieniszczących przez Uznaną Organizację Strony Trzeciej na potrzeby wymagań Dyrektywy 97/23/WE”.

Na kurs mogą zostać przyjęte osoby, które ukończyły co najmniej średnią szkołę techniczną oraz przedstawią zaświadczenie lekarskie o teście widzenia, tj. zaświadczenie potwierdzające dobrą zdolność widzenia z bliska i wystarczającą rozróżnialność barw.

Wymagany jest też min. 4 miesięczny okres praktyki przemysłowej w metodzie badań wizualnych. (szczegółowe informacje)

Warunkiem rezerwacji miejsca na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia.

Proszę o przesłanie mailem formularza zgłoszenia   -  nie później niż 12 dni przed datą rozpoczęcia wybranego szkolenia .

Szkolenie ma formułę "open" i odbędzie się przy zgłoszeniu się minimalnej liczby kursantów.

Kursanci we własnym zakresie pokrywają ewentualne koszty noclegów.

Termin szkolenia:

MT1+MT2 multisektor

brak terminu

September, 2019
Ładuję...

Recertyfikacja

VT2, PT2, MT2

oferujemy dwudniowe(VT/PT/MTmono) i trzydniowe (VT/PT/MTmulti) doszkolenie i egzamin recertyfikujący.
Certyfikaty kompetencji wydawane są przez Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
Recertyfikacja dotyczy również uprawnień wydanych przez inne jednostki (np. UDT, TÜV Rheinland)

Kursy u Klienta

dla grup minimum 7-osobowych szkolenia mogą być przeprowadzone w Państwa firmie.

Wymagane jest zapewnienie pomieszczeń spełniających odpowiednie warunki.

badaniawizualne,vt,uprawnieniavt,vt,cena,certyfikat,egzaminvt,kurs,szkolenie,vt1+vt2,vt1vt2,vt1vt2,kursvt1vt2bydgoszcz,torun,vt1vt2kurspoznan,multisektor,badaniandt,kurs,szkolenie,recertyfikacja,po10 latach,Bydgoszcz,Toruń,Włocławek,Grudziądz,Inowrocław,Świecie,Tuchola,Brodnica,kujawskopomorskie,wielkopolskie,warminskomazurskie,zachodniopomorskie, lodzkie,mazowieckie,instytut,spawalnictwa,is,dobracena,konkurencyjne,ceny,badaniamagnetycznoproszkowe,mt,uprawnieniamt,multisektor,mt,cena,certyfikat,egzaminvt,kurs,szkolenie,mt1+mt2,mt1mt2,mt1mt2,kursmt1mt2bydgoszcz,torun,mt1mt2kurspoznan,recertyfikacja,po10atach,badaniandt,kurs, szkolenie,, Bydgoszcz,,Toruń,Włocławek,GrudziądznowrocławŚwiecie,Tuchola,Brodnica,kujawskopomorskie,pomorskie,wielkopolskie,warminskomazurskie,zachodniopomorskie,lodzkie,mazowieckieinstytut,spawalnictwa,is,badaniapenetracyjne,pt,uprawnieniaptmultisektor,mt,cena,certyfikat,egzaminvt,kurs,szkolenie,pt1+pt2,pt1pt2,pt1pt2,kurspt1pt2bydgoszcz,torun,pt1pt2kurspoznan,badaniandt,kurs,szkolenie,recertyfikacja,po 10latach,Bydgoszcz,Toruń,Włocławek,Grudziądz,Inowrocław,Świecie,Tuchola,Brodnica,Gdańsk,Poznan,

Kurs uzupełniający VT/PT/MT z zakresu badań wizualnych, umożliwiający uzyskanie uprawnień do badania odlewów i odkuwek 

Kurs uzupełniający przeznaczony jest dla personelu badań wizualnych 2. stopnia kwalifikacji (VT2/PT2/MT2) z uprawnieniami wyłącznie do badania złączy spajanych i przerabianych plastycznie.

Certyfikat uzyskany po kursie uprawnia do wykonywania badań wizualnych złączy spajanych, wyrobów przerabianych plastycznie, odlewów i odkuwek w sektorze przemysłowym

"Badania przed ekploatacyjne i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem", zgodnie z normą PN - EN ISO 9712.

Instytut Spawalnictwa prowadzi kursy w zakresie badań nieniszczących według własnych programów

zgodnie z wymaganiami normy  PN-EN ISO 9712 2012.

Po zakończeniu kursu słuchacze zdają egzamin i otrzymują certyfikaty kompetencji personelu badań nieniszczących 1., 2. i 3. stopnia według PN-EN ISO 9712, a także legitymacje specjalisty badań nieniszczących, wydawane w ramach posiadanej przez Instytut Spawalnictwa akredytacji PCA oraz uznania jako Trzeciej Strony w zakresie Dyrektywy 2014/68/UE dotyczącej Urządzeń Ciśnieniowych. Absolwenci otrzymują uprawnienia w sektorach przemysłowych PW - wytwarzanie, PE - badania przed i eksploatacyjne  oraz w sektorach wyrobu: wyroby spajane (w), wyroby przerabiane plastycznie oprócz odkuwek (wp), rury różnych średnic i grubości ścianek (t), odlewy (c), odkuwki (f).

Wszystkie zajęcia teoretyczne, praktyczne i egzamin odbywają się w obrębie jednego kompleksu szkoleniowego. Obiady w trakcie kursu serwowane są również w tym samym obiekcie. Pomieszczenia do zajęć praktycznych spełniają wymagania Instytutu dotyczące oświetlenia, wentylacji i temperatury, koniecznych do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia szkoleń. Dobrze wyposażone, funkcjonalne sale wykładowe pozwalają na prawidłowe i wygodne dla uczestników przeprowadzenie zajęć dydaktycznych oraz egzaminu.

Kontakt:

GRUPA LUKSOR Sp. z o.o. ul. Sieradzka 31b   PL 87-100 Toruń  

Handel                                         

tel: +48.56 659 06 93                                          biuro@grupaluksor.pl

Wypożyczalnia

tel: +48 502 650 577                                   logistyka1@grupaluksor.pl

Serwis

tel: +48 534 997 772                                         serwis@grupaluksor.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA LUKSOR Sp. z o.o., Toruń, ul. Sieradzka 31B, email: odo@grupaluksor.pl;  Informacja szczegółowa czytaj więcej...